ADR-koulutus ja ADR-täydennyskurssit ammattikuljettajille

 

Koulutus M. Varjokumpu tarjoaa ADR-täydennyskoulutusta Turussa – ympäri Suomea liikkuville kuljettajille. ADR-kursseillamme voit päivittää kaikki ajolupatyypit. 

Perusajolupa                                    2 päivää (10 oppituntia)

Perusajolupa + säiliöajolupa            2 tai 3 päivää (16 oppituntia)

Yhdistetty perusajolupa                    2 tai 3 päivää (14 oppituntia)

Yhdistetty perusajolupa + säiliö       3 päivää (20 oppituntia)

ADR-lupa on kuljettajan työkalu

ADR-lupa on jokaisen kuljetusalan ammattilaisen tärkeä työkalu. Kuljettajalta vaaditaan vaarallisten aineiden kuljetuksiin ADR-ajolupa, kun hän kuljettaa vaarallisia aineita yli sallittujen enimmäismäärien.

ADR-koulutuksen sisältö

ADR-koulutuksessa ammattikuljettaja saa tarvittavat tiedot vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvistä riskeistä. Kurssilla kerrotaan perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi ja neuvotaan, miten onnettomuustilanteissa toimitaan ja mitä välttämättömiä toimenpiteitä täytyy hallita.

 

Seuraavat ADR-koulutukset

Päivämäärä

Aika ja paikka

Osoite

ADR-peruskurssi Ma-Ke 3.-5.10.2022 Klo 8.00 Lieto SHELL Simpukkatie 2, 21420 Lieto
ADR-säiliökurssi Ma-Ti 10.-11.10.2022 Klo 8.00 Lieto SHELL Simpukkatie 2, 21420 Lieto
ADR-täydennyskurssi. Kaikki luokat Ke-Pe 12.-14.10.2022 Klo 8.00 Lieto SHELL Simpukkatie 2, 21420 Lieto
ADR-täydennyskurssi. Kaikki luokat La-Ma 15.-17.10.2022 Klo 8.00 Lieto SHELL Simpukkatie 2, 21420 Lieto
ADR-täydennyskurssi. Kaikki luokat Ke-Pe 19.-21.10.2022 Klo 8.00 Lieto SHELL Simpukkatie 2, 21420 Lieto
ADR-täydennyskurssi. Kaikki luokat Ma-Ke 24.-26.10.2022 Klo 8.00 Lieto SHELL Simpukkatie 2, 21420 Lieto
ADR-täydennyskurssi. Kaikki luokat Ti-To 1.-3.11.2022 Klo 8.00 Lieto SHELL Simpukkatie 2, 21420 Lieto
ADR-peruskurssi Ma-Ke 7.-9.11.2022 Klo 8.00 Lieto SHELL Simpukkatie 2, 21420 Lieto
ADR-säiliökurssi Ti-Ke 15.-16.11.2022 Klo 8.00 Lieto SHELL Simpukkatie 2, 21420 Lieto
ADR-täydennyskurssi. Kaikki luokat To-La 16.-18.11.2022 Klo 8.00 Lieto SHELL Simpukkatie 2, 21420 Lieto
ADR-täydennyskurssi. Kaikki luokat Ke-Pe 23.-25.11.2022 Klo 8.00 Lieto SHELL Simpukkatie 2, 21420 Lieto

 

0400 597 639

 

Ota yhteyttä

Kuinka kauan ADR-lupa on voimassa?

ADR-lupa on voimassa viisi (5) vuotta kotimaan ja ulkomaan ajoissa ja kuljetuksissa. Lupa on uudistettava ennen kuin sen voimassaolo päättyy. ADR-täydennyskurssin voi tulla suorittamaan 12 kuukautta ennen kuin lupa menee vanhaksi.

Muista käydä kurssi ajoissa. Meillä voit suorittaa yhdistetyn täydennyskurssin ja täydennyksen peruskurssin!

Tervetuloa nauttimaan rennosta ilmapiiristä. Varaa aika ADR-lupa, ADR-koulutus tai ADR-täydennuskurssit -koulutukseen!

      

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Koulutus M. Varjokumpu (2384843-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mika Varjokumpu
0400 597 639
mika@varjokumpu.fi

Henkilörekisterin nimi

Koulutus M. Varjokumpu asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Koulutus M. Varjokumpu
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mika@varjokumpu.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna